?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 宠物精灉|戏大全_口袋妖怪游戏下载_奇宝贝游戏中文版_当游|?/title> <meta name="keywords" content="奇宝贝游戏,宠物精灉|?口袋妖怪游?奇宝贝单机游戏 宠物精灵单机游?口袋妖怪单机游? /> <meta name="description" content="宠物精灉|戏大全(又称奇宝贝游戏Q是q典日本动漫改~的游戏作品Q曾在某个时间里其h气度在世界领域达C前所未有的程度,其他游戏全都望尘莫及Q不q至今ؓ止神奇宝贝单机游戏(又称物小_单机游戏Q依然层ZIP占据着大量的新老玩家玩家? /> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/cui.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/comm.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/othe/style.css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><table id="6q2ks"></table><source id="6q2ks"></source><u id="6q2ks"></u><menu id="6q2ks"></menu><samp id="6q2ks"></samp><center id="6q2ks"></center><div id="6q2ks"></div><tbody id="6q2ks"></tbody><legend id="6q2ks"></legend><u id="6q2ks"></u><label id="6q2ks"></label><kbd id="6q2ks"></kbd><acronym id="6q2ks"></acronym><input id="6q2ks"></input><source id="6q2ks"></source><source id="6q2ks"></source><center id="6q2ks"></center><code id="6q2ks"></code><acronym id="6q2ks"></acronym><label id="6q2ks"></label><tbody id="6q2ks"></tbody><sup id="6q2ks"></sup><s id="6q2ks"></s><button id="6q2ks"></button><object id="6q2ks"></object><kbd id="6q2ks"></kbd><code id="6q2ks"></code><label id="6q2ks"></label><menu id="6q2ks"></menu><div id="6q2ks"></div><acronym id="6q2ks"></acronym><rt id="6q2ks"></rt><bdo id="6q2ks"></bdo><xmp id="6q2ks"></xmp><label id="6q2ks"></label><td id="6q2ks"></td><u id="6q2ks"></u><center id="6q2ks"></center><option id="6q2ks"></option><xmp id="6q2ks"></xmp><source id="6q2ks"></source><optgroup id="6q2ks"></optgroup><strong id="6q2ks"></strong><tr id="6q2ks"></tr><table id="6q2ks"></table><tt id="6q2ks"></tt> <tbody id="6q2ks"></tbody><acronym id="6q2ks"></acronym><tbody id="6q2ks"></tbody><nav id="6q2ks"></nav><center id="6q2ks"></center><td id="6q2ks"></td><blockquote id="6q2ks"></blockquote><input id="6q2ks"></input><tt id="6q2ks"></tt><label id="6q2ks"></label><kbd id="6q2ks"></kbd><li id="6q2ks"></li><acronym id="6q2ks"></acronym><div id="6q2ks"></div><kbd id="6q2ks"></kbd><nav id="6q2ks"></nav><u id="6q2ks"></u><table id="6q2ks"></table><source id="6q2ks"></source><blockquote id="6q2ks"></blockquote><strong id="6q2ks"></strong><acronym id="6q2ks"></acronym><kbd id="6q2ks"></kbd><xmp id="6q2ks"></xmp><td id="6q2ks"></td><object id="6q2ks"></object><nav id="6q2ks"></nav><option id="6q2ks"></option><table id="6q2ks"></table><center id="6q2ks"></center><source id="6q2ks"></source><label id="6q2ks"></label><blockquote id="6q2ks"></blockquote><strong id="6q2ks"></strong><xmp id="6q2ks"></xmp><wbr id="6q2ks"></wbr><tr id="6q2ks"></tr><label id="6q2ks"></label><button id="6q2ks"></button><strong id="6q2ks"></strong><nav id="6q2ks"></nav><optgroup id="6q2ks"></optgroup><input id="6q2ks"></input><li id="6q2ks"></li><input id="6q2ks"></input><center id="6q2ks"></center><legend id="6q2ks"></legend><acronym id="6q2ks"></acronym> <rt id="6q2ks"></rt><menu id="6q2ks"></menu><blockquote id="6q2ks"></blockquote><tr id="6q2ks"></tr><input id="6q2ks"></input><button id="6q2ks"></button><legend id="6q2ks"></legend><table id="6q2ks"></table><source id="6q2ks"></source><table id="6q2ks"></table><kbd id="6q2ks"></kbd><source id="6q2ks"></source><source id="6q2ks"></source><tbody id="6q2ks"></tbody><label id="6q2ks"></label><option id="6q2ks"></option><samp id="6q2ks"></samp><nav id="6q2ks"></nav><blockquote id="6q2ks"></blockquote><source id="6q2ks"></source><object id="6q2ks"></object><code id="6q2ks"></code><samp id="6q2ks"></samp><table id="6q2ks"></table><bdo id="6q2ks"></bdo><button id="6q2ks"></button><samp id="6q2ks"></samp><tbody id="6q2ks"></tbody><legend id="6q2ks"></legend><td id="6q2ks"></td><label id="6q2ks"></label><button id="6q2ks"></button><sup id="6q2ks"></sup><strong id="6q2ks"></strong><bdo id="6q2ks"></bdo><kbd id="6q2ks"></kbd><wbr id="6q2ks"></wbr><kbd id="6q2ks"></kbd><sup id="6q2ks"></sup><input id="6q2ks"></input><samp id="6q2ks"></samp><button id="6q2ks"></button><u id="6q2ks"></u><bdo id="6q2ks"></bdo><tt id="6q2ks"></tt><samp id="6q2ks"></samp><u id="6q2ks"></u></div> <div id="wp"> <div id="hd3_bg"> <div id="hd3"> <div class="logo l"><a href="http://www.m6m2.com">单机游戏下蝲基地</a></div> <div class="r"> <a href="http://www.m6m2.com">单机首页</a> | <a href="/danji/">单机游戏</a> | <a href="/jieji/">街机游戏</a> | <a href="/patch/">补丁工具</a> | <a href="/info/">游戏资讯</a> | <a href="/gl/">游戏ȝ</a> | <a href="/meitu/">游戏囄</a> | <a href="/video/">游戏视频</a> </div> </div> </div> <div class="h"></div> <div id="bd"> <!--M开?-> <div class="ad"><img src="http://pic.3h3.com/up/2013-10/20131022174055.jpg" alt="宠物精灉|戏大全_口袋妖怪游戏下载_奇宝贝游戏中文版_当游|?></div> <div class="h"></div> <div id="single_down"> <dl id="shyx"> <dt><span><b><em id="show-amount">144</em></b> ƾ游?/span><strong>宠物精灉|戏大?/strong></dt> <dd> <p>  <strong>宠物精灉|戏大?/strong>Q又U神奇宝贝游戏)?5后到95前这10q间出生的少q心目中都有一D与其不可磨灭的因缘Q同样小~也不例外?br />  怿最初接触到奇宝贝单机游戏Q又U物精灵单机游戏)的玩家是在GBA上,当时的?a href="http://www.m6m2.com/moniqi/683.html" target="_blank">口袋妖怪红宝石</a>》和?a href="http://www.m6m2.com/moniqi/724.html" target="_blank">口袋妖怪蓝宝石</a>》都是同学们必备的游戏,后来随着伟大U学的进步,NDSQPCQPS2开始变得普及,而神奇宝贝游戏也开始进军各U^収ͼ除了最l典的RPGcL戏外Q也开始推出其他类别的作品Q其中有横版q关cR动作格斗类、甚臌有射ȝ的,虽然奇宝贝们已l离我们很远但在大家的心中依然占据着一定的CQ下面是为大家整理的一些较l典的作品,希望玩家们会喜欢?/p> </dd> </dl> <!--#intro wraper --> <div class="h"></div> <div class="bor fix pl10"> <ul class="list-pic fix" id="dlist"> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 18.4 MB</p> <a href="/moniqi/151.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪钻石珍? src="http://pic.3h3.com/up/2012-8/201284152611.jpg"><span>口袋妖怪钻石珍?/span></a> <a href="/moniqi/151.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 181.4 MB</p> <a href="/danji/5451.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪奇qLE? src="http://pic.3h3.com/up/2013-1/2013118163429.jpg"><span>口袋妖怪奇qLE?/span></a> <a href="/danji/5451.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="NDS游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 36.8 MB</p> <a href="/moniqi/1255.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪:金心" src="http://pic.3h3.com/up/2012-9/20129119011.jpg"><span>口袋妖怪:金心</span></a> <a href="/moniqi/1255.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 7.1 MB</p> <a href="/moniqi/15430.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪圣? src="http://pic.3h3.com/up/2014-1/2014120102530.jpg"><span>口袋妖怪圣?/span></a> <a href="/moniqi/15430.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 15.0 MB</p> <a href="/danji/18435.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪:永恒之炎Zero" src="http://pic.3h3.com/up/2014-5/201451994539.jpg"><span>口袋妖怪:永恒之炎Zero</span></a> <a href="/danji/18435.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 8.4 MB</p> <a href="/moniqi/6807.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪火U版" src="http://pic.3h3.com/up/2013-3/2013311132316.jpg"><span>口袋妖怪火U版</span></a> <a href="/moniqi/6807.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 8.3 MB</p> <a href="/moniqi/14679.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪白金光" src="http://pic.3h3.com/up/2013-12/2013122995237.jpg"><span>口袋妖怪白金光</span></a> <a href="/moniqi/14679.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 24.0 MB</p> <a href="/danji/10764.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪白? src="http://pic.3h3.com/up/2013-8/201382163758.jpg"><span>口袋妖怪白?/span></a> <a href="/danji/10764.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 8.9 MB</p> <a href="/moniqi/14261.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪绿宝石" src="http://pic.3h3.com/up/2013-12/20131217144426.jpg"><span>口袋妖怪绿宝石</span></a> <a href="/moniqi/14261.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 10.1 MB</p> <a href="/danji/30276.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪:漆黑的魅? src="http://pic.3h3.com/up/2015-5/20155984711.jpg"><span>口袋妖怪:漆黑的魅?/span></a> <a href="/danji/30276.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 8.2 MB</p> <a href="/danji/48889.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪:冠军的旅E? src="http://pic.3h3.com/up/2016-6/2016617145313.jpg"><span>口袋妖怪:冠军的旅E?/span></a> <a href="/danji/48889.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 6.3 MB</p> <a href="/moniqi/724.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪蓝宝石" src="http://pic.3h3.com/up/2012-8/2012827144451.jpg"><span>口袋妖怪蓝宝石</span></a> <a href="/moniqi/724.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 8.3 MB</p> <a href="/danji/52325.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪:光之? src="http://pic.3h3.com/up/2016-8/201683014135.jpg"><span>口袋妖怪:光之?/span></a> <a href="/danji/52325.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 152.7 MB</p> <a href="/danji/15636.html" target="_blank"><img alt="口袋世界彩宝? src="http://pic.3h3.com/up/2014-1/2014127141459.jpg"><span>口袋世界彩宝?/span></a> <a href="/danji/15636.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 156.1 MB</p> <a href="/danji/32540.html" target="_blank"><img alt="宠物精灵XY电脑? src="http://pic.3h3.com/up/2016-7/2016719163327.jpg"><span>宠物精灵XY电脑?/span></a> <a href="/danji/32540.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 253.3 MB</p> <a href="/danji/15101.html" target="_blank"><img alt="原生?:华丽的冒? src="http://pic.3h3.com/up/2014-1/201411092624.jpg"><span>原生?:华丽的冒?/span></a> <a href="/danji/15101.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 104.7 MB</p> <a href="/az/71945.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪复ȝ解版" src="http://pic.3h3.com/up/2017-7/2017728301.jpg"><span>口袋妖怪复ȝ解版</span></a> <a href="/az/71945.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 6.3 MB</p> <a href="/moniqi/683.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪红宝石" src="http://pic.3h3.com/up/2012-8/20128279225.jpg"><span>口袋妖怪红宝石</span></a> <a href="/moniqi/683.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="NDS游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 16.6 MB</p> <a href="/moniqi/155.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪珍? src="http://pic.3h3.com/up/2012-8/201284163224.jpg"><span>口袋妖怪珍?/span></a> <a href="/moniqi/155.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>日文</em></i> 153.0 MB</p> <a href="/danji/16259.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪大乱斗" src="http://pic.3h3.com/up/2014-3/201434143529.jpg"><span>口袋妖怪大乱斗</span></a> <a href="/danji/16259.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 8.0 MB</p> <a href="/moniqi/14919.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪罪恶的世界" src="http://pic.3h3.com/up/2014-1/20141694926.jpg"><span>口袋妖怪罪恶的世界</span></a> <a href="/moniqi/14919.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 15.8 MB</p> <a href="/moniqi/11807.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪钻? src="http://pic.3h3.com/up/2013-9/201391414120.jpg"><span>口袋妖怪钻?/span></a> <a href="/moniqi/11807.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 8.4 MB</p> <a href="/danji/48722.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪:生与? src="http://pic.3h3.com/up/2016-6/201661416516.jpg"><span>口袋妖怪:生与?/span></a> <a href="/danji/48722.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 8.8 MB</p> <a href="/danji/52295.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪:伏特皮卡? src="http://pic.3h3.com/up/2016-8/201683093852.jpg"><span>口袋妖怪:伏特皮卡?/span></a> <a href="/danji/52295.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 8.4 MB</p> <a href="/moniqi/50319.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪:|恶的世? src="http://pic.3h3.com/up/2016-7/201671816330.jpg"><span>口袋妖怪:|恶的世?/span></a> <a href="/moniqi/50319.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 7.2 MB</p> <a href="/moniqi/50265.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪:闪耀? src="http://pic.3h3.com/up/2016-7/201671715103.jpg"><span>口袋妖怪:闪耀?/span></a> <a href="/moniqi/50265.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 7.5 MB</p> <a href="/moniqi/50123.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪:怪蜀黍传? src="http://pic.3h3.com/up/2016-7/201671316823.jpg"><span>口袋妖怪:怪蜀黍传?/span></a> <a href="/moniqi/50123.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 404.0 KB</p> <a href="/danji/112427.html" target="_blank"><img alt="_宝可梦Lets Go" src="http://pic.3h3.com/up/2018-10/2018102011539_079.jpg"><span>_宝可梦Lets Go</span></a> <a href="/danji/112427.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>英文</em></i> 139.9 MB</p> <a href="/danji/9226.html" target="_blank"><img alt="宠物精?.5" src="http://pic.3h3.com/up/2013-6/2013619164037.jpg"><span>宠物精?.5</span></a> <a href="/danji/9226.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 38.1 MB</p> <a href="/danji/40781.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪单机版电脑? src="http://pic.3h3.com/up/2015-12/2015121914291.jpg"><span>口袋妖怪单机版电脑?/span></a> <a href="/danji/40781.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> </ul><a class="moreTab" href="javascript:;" onclick="dopage()" rel="nofollow">下一↓</a><br> </div> <!--#list-wrap --> <div class="h"></div> <div class="single-cl"> <p> <a href="/k/TestSoftware/">考试软g下蝲</a> <a href="/k/TextEditorSoftware/">文本~辑?/a> <a href="/k/lzzkkltmoddq/">龙珠Z卡卡|特MOD大全</a> <a href="/k/DoctorApplicationsDownload/">ȝapp下蝲</a> <a href="/k/NXZJDJYX/">x主角单机游?/a> <a href="/k/hyrjsjbdq/">混音软g手机版大?/a> <a href="/k/CodeEditorSoftware/">代码~辑器下?/a> <a href="/k/LSMJZJDYX/">cM界战记的游?/a> <a href="/k/grbdyxdq/">好玩的病毒游戏大?/a> <a href="/k/188/">生化危机pd游戏</a> <a href="/k/jkylrjdq/">健康ȝ软g大全</a> <a href="/k/dgsdxlyxdq/">帝国时代pd游戏大全</a> <a href="/k/swjgbbdq/">守卫剑阁版本大全</a> <a href="/k/SubnauticaModCollection/">深vqmod大全</a> <a href="/k/tbzzrjhj/">图标制作软g合集</a> </p> </div> </div> <div class="c"></div> <!-- bd end --> </div> <div class="h20"></div> <div id="fd"> <div> <p><a href="/app/about.html">关于当游</a> | <a href="/app/Contact.html">联系当游</a> | <a href="/app/ad.html">q告合作</a> | <a href="/app/downhelp.html">下蝲帮助</a> | <a href="/app/map.html">|站地图</a> | <br /> 多<a href="http://www.m6m2.com">好玩的单机游?/a>下蝲基地 当游|(3h3.comQ?a href="http://www.m6m2.com">单机游戏</a> 当快? <br /> Copyright 2012-2013 www.m6m2.com 版权所?ICP?6019006?</p> </div> </div> </div> <a href="http://www.m6m2.com/">𶦲</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>